/ubezpieczenia-zdrowie

WYPEŁNIJ FORMULARZ


ODDZWONIMY DO CIEBIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie

ZDROWIE

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Doraźna Ochrona Medyczna

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typ P Plus, grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia, lub grupowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie Opieka Medyczna S.

Korzyści

Polisa daje większe poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości uzyskania w każdej chwili pomocy medycznej. Świadczenia są realizowane na podstawie telefonicznego wniosku złożonego przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego, w centrum medycznym, w ciągu 48 godzin od zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony pod czynnym całą dobę numerem telefonu, wskazanym przez PZU Życie SA w deklaracji przystąpienia: 801 102 102.

Świadczenia dodatkowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, obejmują: telefoniczną poradę lekarską, organizację pierwszej pomocy i planowanie leczenia, wizytę domową lekarza, wizytę domową pielęgniarki, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala.

Świadczenie dodatkowe w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania, obejmują: zorganizowanie opieki na dziećmi do lat 15, oraz osobami niesamodzielnymi znajdującymi się pod opieką osoby ubezpieczonej, zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu, zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala.

Umowa jest automatycznie przedłużana, wraz z ubezpieczeniem podstawowym, za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe. Wysokość składki zależy od ubezpieczenia podstawowego, do którego jest dołączone ubezpieczenie dodatkowe, oraz od wybranego wariantu ubezpieczenia dodatkowego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest w wariancie podstawowym zdrowie ubezpieczonego, a w wariancie rozszerzonym zdrowie ubezpieczonego i współubezpieczonych (współmałżonek i dzieci).

Zakres ubezpieczenia zapewnia doraźną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu lub w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku, lub nagłego zachorowania w domu.

WSPÓŁPRACUJEMY Z